Административно обслужване

                                                                 

                                      ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

 

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран елетронен подпис (КУКЕП).

2. Притежава профил в Системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания може да продължите към използването на Електронните услуги, предоставяни от Областна администрация Разград.
Към началото на страницата