Културни институти и професионални художествено творчески състави в област Разград

Ансамбъл за народни песни и танци “Разград”
Богат музикален и танцов репертоар. Многобройни участия и турнета у нас и в чужбина. Издадени два компактдиска , записи в Националното радио и телевизия.

Разградска филхармония "Проф.Д.Ненов"
Изпълнява оркестрова класическа музика от наши и чужди композитори. Изнася средно по два премиерни концерта месечно. Обичайна практика е гостуването на големи български музиканти – инструменталисти,певци и диригенти в програмата на оркестъра.

Художествена галерия “проф.Илия Петров” – гр.Разград
Галерията разполага с четири изложбени салона разположени на площ от 400 кв.м. в самия център на гр.Разград. Колекцията наброява 2000 картини , предимно на български художници от началото до края на ХХ век. Тематичните експозиции се сменят средно на два месеца.

Драматичен театър “А.Страшимиров” – гр.Разград
Театърът е на смесена – държавна и общинска издръжка. Репертоарът му включва средно по около 4-5 премиерни спектакъла годишно. От есента на 1999г. е гост на Балкански фестивал “Театър за мир” за алтернативни театрални форми.

Универсална библиотека “проф.Боян Пенев” – гр.Разград.
Библиотеката е на издръжка на общинския бюджет, но осъществява областни функции. Помещава се в самостоятелна, специално построена за целта сграда с 5000 куб.м. площ. Разполага с фонд от 300 000 тома библиотечни единици/книги, периодика, документални материали, нови носители на информация/. Заети средно годишно са около 180 000 библиотечни единици ползвани от 8000 читатели.

Държавен музикално-драматичен театър “Назъм Хикмет” - Разград
ДМДТ - "Назъм Хикмет" е създаден с постановление 124 на МС от 06.06.2003 г. с предмет на дейност създаване и представяне пред публиката на музикални, танцови и театрални спектакли; съхраняване на елементите на турската идентичност - език, традиции и културно наследство; насърчаване духа на търпимост и диалог между различните култури.Към началото на страницата