Културно-исторически обекти

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РЕЗЕРВАТ – “СБОРЯНОВО”

Националният историко-археологически резерват “Сборяново” е разположен между селата Малък Поровец и Свещари, Община Исперих, Област Разград и има площ от 6470 декара с охранителна зона от 13304 дка. Обявен е с разпореждане №19/8.12.1988. на Министерския съвет. В границите на резервата се намира Тракийската гробница при с. Свещари, обявена за паметник на културно-историческото наследство от 1985г., както и четири други проучени гробници. Освен тях тук са разположени два големи могилни некропола от елинистическата епоха, некропол от старожелязната епоха, две селищни могили и некропол от халколита, светилища от старожелязната и елинистическата епоха, тракийски укрепен град-столица, няколко укрепени селища от различни епохи от античността до Средновековието и алианско теке.

За проучването и опазването на резервата , съгласно ЗПКМ се грижи Исторически музей – Исперих като специализиран орган на Общината.
От 01.10.2000г. Тракийската гробница край с.Свещари е открита за посещение от туристи при режим определен от ИМ-Исперих.

Адрес за контакти:
гр.Исперих – 7400, обл. Разград, ул.”Цар Освободител” №6
тел.0835/4483,5640,5631.

 

АНТИЧЕН ГРАД "АБРИТУС"

Намира се в източната част на гр.Разград до шосето за Варна непосредствено след завода за антибиотици. Представя се фортификационната система на античния град, която е проучена и частично възстановена. Проучена и частично възстановена антична сграда, експонирана и достъпна за туристи, територията е обявена за археологически резерват.

Археологическата експозиция с площ около 70 м2 представя античната култура от региона на древния Абритус , представени са предмети от различните области на живота през античността, част от които са изключително ценни и редки, магазин за рекламна и научна литература.
В квартал "Вароша" Исторически музей-Разград разполага с три обекта, които са на близко разстояние и могат да се разглеждат както по отделно така и в пакет.

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ

Представя традиционната духовна култура на местното капанско население. Изграден е в реставрирана сграда в традиционен стил пригодена за нуждите на експозицията.

На площ от около 200 м2 основно чрез фигури-манекени са представени коледарските обичаи, поминъка, облеклото и частично домашната подредба у капанците. Сполучливо подредената експозиция дава възможност на посетителя да влезе в контакт със красотата и специфичното обаяние на капанската култура.

 

КЪЩА – МУЗЕЙ “ДИМИТЪР НЕНОВ”

Родната къща на видния български композитор и музикант Димитър Ненов, съдържа много лични вещи и документи . Възстановена и разположена сред добре поддържано дворно пространство неголямата, но елегантно построена експозиция представя живота и дейността на Д.Ненов и историята на музикалния живот в гр.Разград. Музеят разполага с богат архив за историята на музикалното дело в града и аудиозаписи с изпълнения на музикални произведения на Димитър Ненов и други композитори и музиканти свързани с Разград.

 

КЪЩА МУЗЕЙ "СТАНКА И НИКОЛА ИКОНОМОВИ"

В къща във възрожденски стил е разположена експозиция с информация за живота и дейността на двамата видни възрожденци и съдържа възстановка на домашния бит от това време. Експозицията има предимно познавателно значение допълнено от запазената атмосфера на възрожденския бит.

 

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЕН КОМПЛЕКС с. Побит Камък

Етнографският музеен комплекс в с. Побит Камък е разположен на площ от около 4 дка, създаван поетапно и придобил сегашния си вид в края на 70-те години.

Ядро на комплекса са две реставрирани възрожденски къщи с възстановена уредба на традиционно балканджийско жилище и стопанските им постройки със земеделски и друг инвентар. Уредени са възстановки на местни занаяти – ковачество, коларство, железарство, бъчварство, ракиджийство и други, както и на домашни занаяти. В една от къщите е уредена и експозиция на традиционно местно облекло.


Комплексът включва още възстановена и действаща вятърна мелница. Съществен момент в изграждането му са двете постройки в битов стил, предназначени за посрещане на организирани туристически групи. Базата предлага възможност и за хранене на големи групи туристи, импровизирана площадка за танцуване и фолклорни атракции.


Така организиран, комплексът чудесно съчетава познавателния и емоционално-развлекателния допир с традиционната култура. В него музейните ценности са в своята естествена среда при максимална автентичност на обстановката. Основен елемент в тази насока са демонстрациите на традиционните занаяти.


Привлекателността на комплекса се засилва от това, че той не е откъснат от околната среда, не е етнографски остров. Причина за това е, че селото, в което се намира е близо до своя облик в края на миналия и началото на нашия век и е със запазени традиции.
 
За контакти:
Исторически музей – Разград
тел: 66-08-51
 
Исторически музей - гр.Исперих
За да посетите интернет страницата на музея натиснете тук

 

МУЗЕИ И МУЗЕЙНИ КОМПЛЕКСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУБРАТ

Събираните от 1965/66г. към читалището ценни документи и експонати дадоха началото на Музейна сбирка в реставрираната през 1884г. къща,където е живял Петър Иванов - Комитата.

Музеят разполага с пълна археологическа карта на общината. Регистрирани са 36 археологически паметника и са събрани 424 единични находки. В местността "Янка" се намира балбунарската селищна могила, около която е съществувало селище преди повече от 4 000 год.През VII век народностния състав на селището е бил славянобългарски и то просъществувало до началото на XIV век,до падането на България под турско иго.На негово място е създадено от преселници село Балбунар. Първите къщи са разположени около медения кладенец /баллъ бунар/.сега Кубратския площад.

Извършва се проучвателска и събирателска дейност за появата и живота на алианите /т.н.казълбаши/в района - бит,култура,религиозни традиции и обичаи.
Сложено е началото на музеен фонд "Лили Иванова и други видни личности".

Експозицията съдържа археологически находки,открити в землището на общината, архивни материали и информация за местни участници в национално освободителните борби, личности с особени заслуги към гр. Кубрат, материали свързани с неговата история.
През 2000год. ще бъде отбелязана 35 годишнината на музейната дело в гр. Кубрат.

 

МУЗЕЙНИ КОМПЛЕКСИ И САМОДЕЙНИ ФОЛКЛОРНИ СЪСТАВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
 
В Лозница действуват: студия за народни танци, детска вокална група, детски и средношколски танцови състави, група за автентичен фолклор. В Община Лозница има изградени и действащи два музейни комплекса: къщата-музей Илия Йовчев в Лозница,където са поместени материали и експонати, археологически проучвания и стари битови експонати, и действуващ музеен комплекс в село Сейдол, който разполага с 600 кв.м. разгърната експозиционна площ по етнография, нумизматика, археология, минерология и природонаучен кът.

Музейният комплекс е член на БАСЕТ, а неговият създател и ръководител е представител на БАСЕТ за региона.Комплексът е признат за паметник на културата и има статут на музей. Към него има база за творчество, изложбена зала, работилница за тъкачество. Като допълнение към комплекса е изграден и зоокът с около 50 вида животни разположени в над 33 големи клетъчни помещения. Работилницата по тъкачество има възможност за демонстрации както и за обучение по основните на тъкачеството.

В с.Сейдол работят четири групи за родопски песни: детска, женска , мъжка и смесен състав.

В с.Ловско работят две групи за родопски песни - мъжка и женска, а в с.Градина група за турски песни.

Съставите активно работят и съдействат за реализиране културната програма внаселените места, а също така вземат участие и в изяви от национален мащаб, каквито са съборите в Копривщица, Беклемето край Троян и други.

Има възможности за организиране на демонстрации на обичаи от празнично-обредния календар на населението от региона , като за база се ползва музейния комплекс в село Сейдол, с участници - групата за автентичен фолклор в Лозница. Групата разполага със заснет демонстративен филм.Към началото на страницата