Традиционни културни инициативи в област Разград

ИНИЦИАТИВА

ОРГАНИЗАТОР

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Музикални дни “Димитър  Ненов”

Община Разград
Разградска филхармония
084 618
084 661412 

Провеждат се от 1975 год. на всяка четна година. Изява на професионални филхармонии и камерни състави. Популяризира творчеството на големия български пианист и композитор Димитър Ненов, роден в Разград.

Международна изложба на сатиричната рисунка и карикатура

Община Разград
Художествена галерия “ проф.Илия Петров”
084 618
084 270 68

Провежда се всяка нечетна година по статут. Участват художници- карикатуристи от цял свят  по зададена за всяко издание различна тема. Международно жури класира наградени в раздели за различни възрасти.

Международен пленер по живопис

Община Разград
Художествена галерия – Разград
084 618
084 270 67

Участват художници от побратимени  с Разград градове. Провежда се на всяка четна година. Урежда се изложба на участниците.

Международен конкурс за млади пианисти “Д.Ненов”

Община Разград
Разградска филхармония
084 618
084 661

Конкурс за пианисти в три възрастови групи. Провежда се на всяка нечетна година. Задължителна програма с произведение на Ненов и произведение по избор. Представително международно жури. Присъжда се голяма награда “Димитър Ненов”.

Национален конкурс за детски танци “Децата на България танцуват”

Община Разград
Сдружение на детските хореографи
084 618 242

Конкурс за нови произведения за детски танцови колективи и за изпълнение. Провежда се по статут на всяка нечетна година. Представително жури присъжда по три награди за всеки раздел.

Фестивал на народните традиции и художествени занаяти. Панаир на киселото мляко.

Община Разград
Партньори- европейски градове

084 618 241

Провежда се ежегодно. Съдържа изложение на художествени занаяти, конкурс за българско кисело мляко и млечни продукти, концертни изяви, обучение “Първи стъпки в занаята”.

Национален литературен конкурс “Станка Николица Спасо - Еленина”

Община Разград
Библиотека “Боян Пенев”

084 618 241
084 660245

Провежда се на пет години-/2003 г./ Конкурс за ново написана поезия. Журира се с участието на СБП. Литературно четене на наградените.

Преглед на хоровете от Североизточна България

Община Разград
Читалище “ Развитие” Разград

084 618 242
084 275 04

Участват хоровете за школувано пеене от Североизточна България. Организира се във форма на концерти.

 

Традиционен есенен панаир

Община Разград
084 618 222

Провежда се ежегодно през месец септември.

Надсвирване и надпяване на изпълнители на българска народна музика

Община Разград

084 618 242

Провежда се ежегодно  на Националния празник на Република България – 3 март.

Фестивал на етносите

Община Разград
084 618 242

Провежда се на две години.Участват любителски състави за фолклор.Организира се етнографска изложба  на предмети от бита на мюсулманската общност.Към началото на страницата