Вие сте тук:

Пресцентър

Връзки с обществеността в Областна администрация Разград

За контакти:

Любомир Илиев

Тел.: 084 / 616 219
Факс: 084 / 662 114
Ел. поща: oa_razgrad@abv.bg
 
 

Информацията, която получавате от сайта на Областна администрация Разград е публична и може да бъде разпространявана.

При използването и е необходимо изрично да цитирате като източник www.rz.government.bg

Пресцентърът информира представителите на средствата за масова информация за работата на Областния управител в изпълнение на Правителствената политика, информира за работата на областните съвети и комисии, подготвя всички публични изяви на областния управител и неговите заместници, както и координира и следи отразяването на тези изяви в медиите. Съвместно със специалиста "Информационни технологии" поддържат и актуализират интернет страницата на администрацията.

С цел ефективно общуване между институциите и обществеността, специалистът "Връзки с обществеността" организира и провежда пресконференции и интервюта, сътрудничи при подготовката и отразяването на работни срещи, семинари и кръгли маси, поддържа връзки с организации и институции от различни обществени сфери на дейност.

Изготвя и съгласува програмите при посещенията на представителите на Президентството, Народното събрание, Министерски съвет, както и при посещенията на делегации на чужди дипломатически представителства в областта. Следи информационния поток и отразяването на подаваната информация в средствата за масово осведомяване.Към началото на страницата