Териториални структури на Прокуратура на Република България

Окръжна прокуратура - град Разград

Град Разград, бул. "Бели Лом" № 33, ет.2

Тел.: 084 640 224
Ел. поща: op_delovodstvo@rz.prb.bg

Ел. поща: op@rz.prb.bg

Интернет страница: 
http://www.prb.bg/oprazgrad/bg/

Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура - град Разград

Град Разград, бул."Бели Лом" №33, ет.3

 

Тел.: 084 / 660 457;

Факс: 084 / 660 457;
Ел. поща: oso_rz@rz.prb.bg

Интернет страница: 
http://www.prb.bg/oprazgrad/bg/pages/contacts_op_razgrad

Районна прокуратура - град Разград

Град Разград, бул. "Бели Лом" № 33, ет.2

Тел.: 084 640 201; 084 640 221 ; 084 640 203 Факс: 084 640 205;
Ел. поща: rprazgrad@rz.prb.bg

Интернет страница: 
http://www.prb.bg/oprazgrad/bg/pages/contacts_op_razgrad

Районна прокуратура - град Исперих

Град Исперих, п.к. 7400, ул."Въча" №2

 

Тел.: 08431 25 52;

Факс: 08431 25 51;
Ел. поща: rpisperih@rz.prb.bg

Интернет страница: 
http://www.prb.bg/oprazgrad/bg/pages/contacts_op_razgrad

Районна прокуратура – град Кубрат

Град Кубрат, п.к. 7300, ул."Цар Иван Асен II" №4

 

 

Тел.: 08487 21 66; 08487 23 81

Факс: 08487 21 66; 08487 23 81
Ел. поща: rpkubrat@rz.prb.bg

Интернет страница: 
http://www.prb.bg/oprazgrad/bg/pages/contacts_op_razgradКъм началото на страницата