Териториални структури на Национален осигурителен институт

TП на Национален осигурителен институт

Разград

Град Разград, 7200, ул. "Бели Лом" № 40

Тел.: 084 614 440; 084 614 402
Ел. поща: Razgrad@nssi.bg
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/219-raz/108-raz

Филиал - град Кубрат

Град Кубрат, 7300, ул. "Княз Борис I" № 9

Тел.: 0879 559 038 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания (ПОБГВ)

Тел.:  0879 559 131 - Контрол на разходите на ДОО

Тел.:  0879 559 026- Приемна "Пенсии"

Интернет страница: 
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/219-raz/109-kubrat

Филиал - град Исперих

Град Исперих, 7400, ул. "Дунав" № 2

Тел.: 0879 559 030 - Парични обезщетения за временна неработоспособност
Тел.: 0879 559 137 - Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания

Тел.:  0879 559 156- Приемна "Пенсии"
Интернет страница:
http://www.noi.bg/aboutbg/contacts/219-raz/110-isperihКъм началото на страницата