Териториални структури на Министерство на финансите

Офис на обслужване на Национална агенция за приходите (НАП)

Разград

Град Разград, пл.”Независимост” 1

 

Тел.: 084 617 102; 084 617 102– деловодство;

084 617 103; 084 617 103 - салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/;

084 617 110; 084 617 110 – здравен статус;

084 617 111; 084 617 111– издаване на удостоверения;

0846 17 108; 084 617 108 – обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски;

Ел. поща: tdd_razgrad@ro17.nra.bg

Интернет страница:

http://www.nap.bg/page?sId19csT=17&id=24&textMode=0

Митническо бюро

Град Разград, ул."Бели Лом" №40

Тел.:  084 617 015; 084 617 013;

Факс: 084 617 018
Ел. поща: pavel.penchev@d4000.customs.bg

Интернет страница: 
http://www.customs.bg/bg/page/17

Изнесено работно място на Агенция за държавна финансова инспекция

Град Разград,

Тел/ Факс: 
Ел. поща: razgrad@adfi.minfin.bg 
Интернет страница: 
http://www.adfi.minfin.bg/Към началото на страницата