Териториални структури на Министерство на труда и социалната политика

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Дирекция "Бюро по труда" (ДБТ-Разград)

гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 23 

Тел: 084/662 575 

Email: bt-rz@mbox.contact.bg

Интернет страница: 
http://bt313.dobrich.net/news.php

ДБТ Разград
филиал Цар Калоян

гр.Цар Калоян, пл. "Демокрация" 

Тел.:  08424/28 23 
Интернет страница: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/

ДБТ Кубрат
филиал Завет

 гр. Завет, ул. "Освобождение" 103 

Тел.:  08442/21 09
Интернет страница: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/


ДБТ Исперих

 

 гр.Исперих, ул. "Дунав" 2 

Тел.: 08431/27 19 

Email: bt@veltrade.net

Интернет страница: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/

ДБТ Исперих
филиал - Самуил

с. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър” 3 45 

Тел.: 08477/20 22 

Email: bt_ck@abv.bg
Интернет страница: 
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/

ДБТ Разград
филиал Лозница

гр. Лозница, ул. "В. Левски" 6 

Тел.: 08475/23 01 
Интернет страница:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=11/


РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Регионална дирекция „Социално подпомагане" - община Разград

гр. Разград, бул."Бели лом" № 37а

Тел.: 084/ 66-02-69
Ел. поща: razgrad-rdsp@asp.government.bg

Интернет страница: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" -община Разград

гр.Разград, бул."Княз Борис" № 72

Тел.: 084/66-12-20   end_of_the_skype_highlighting
Ел. поща: dsp-razgrad@asp.government.bg

Интернет страница: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Лозница

гр.Лозница, ул."Г.С.Раковски" № 2

Тел.: 08475/20-28
Интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян

гр.Цар Калоян, ул. Тотлебен №5

Тел.: 08424/ 22-45
Интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Кубрат

гр. Кубрат, ул. Цар Иван Асен II, № 1

Тел.: 0848/7-50-62

Ел. поща : dsp-kubrat@asp.government.bg

Интернет страница:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Завет

гр. Завет, ул. Лудогорие 19

Тел.: 08442/27-02
Интернет страница: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Исперих

гр. Исперих, ул."Въча" 6

Тел.: 08431/ 33-08
Ел. поща: dsp-isperih@asp.government.bg

Интернет страница: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Дирекция „Социално подпомагане" - община Самуил

с.Самуил, ул. "Х.Димитър" № 5

Тел.: 08477/21-21

Ел. поща: dsp-samuil@asp.government.bg

Интернет страница: 
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp


ОТДЕЛИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО КЪМ АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Регионална дирекция „Социално подпомагане" - община Разград

Град Разград, бул."Бели лом"№ 37А, ет.9, ст.913

Тел.: 084 66 02 67
Факс: 084 66 02 68

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Разград

Град Разград,

бул."Княз Борис" 72

 

Тел.: 084 66 12 18

Факс:  084 66 12 18
Ел. поща: dsprazgrad@mbox.contact.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Разград

Град Разград,

бул."Княз Борис" 72

Тел.: 084 66 09 46
интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Разград

Град Разград,

бул."Княз Борис" 72

Тел.: 084 66 22 87; 660 589

Ел. поща: dsprazgrad@mbox.contact.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/  

Дирекция „Социално подпомагане" - община Исперих

Град Исперих,

ул. " Въча"№6

 

Тел.: 08431 28-57
Ел. поща:  dspisperih@veltrade.net

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/   

Отдел „Социална закрила" - община Исперих

Град Исперих,

ул. " Въча"№6

 

Тел.: 08431 28-57
Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Исперих

Град Исперих,

ул. " Въча"№6

 

Тел.: 08431 63 79

Ел. поща:  dspisperih@veltrade.net

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" - община Кубрат

град Кубрат,

ул."Цар Иван-Асен" ІІ № 1

 

Тел.:  0848 7 21 86
Ел. поща: dsp-kubrat@abv.government.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Кубрат

град Кубрат,

ул."Цар Иван-Асен" ІІ № 1

 

Тел.: 0838 7 20 93
Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Кубрат

град Кубрат,

ул."Цар Иван-Асен" ІІ № 1

 

Тел.:  0848 7-21-85
Ел. поща: ozd1974@abv.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Завет

Град Завет,

ул. " Лудогорие " 19

 

Тел.:  08342 27 02; 32 02
Ел. поща: dspzavet@abv.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Лозница

Град Лозница,

ул. " Г. С. Раковски"2

 

Тел.:  0570 8 32 77 , 0570 8 31 28
Факс: 0570 8 32 77
Ел. поща: dsp_loznitza@abv.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Лозница

Град Лозница,

ул. " Г. С. Раковски"2

 

Тел.: 08475 30 70

Факс:  08475 21 08
Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Лозница

Град Лозница,

ул. " Г. С. Раковски"2

Тел.: 08475 23 12

Факс: 08475 21 08

Ел. поща: dsp_loznitza@abv.bg 
Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Цар Калоян

Град Цар Калоян, ул. "Тотлебен" №5 

Тел.: 0831420 41
Ел. поща: dsp_tsar_kaloian@mail.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Дирекция „Социално подпомагане" -  община Самуил

Град Самуил,

ул."Х. Димитър" №5

Тел.: 08477 20 21

Факс: 08477 22 70
Ел. поща: dsp_samuil@abv.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Социална закрила" - община Самуил

Град Самуил,

ул."Х. Димитър" №5

Тел.: 08477 20 21
Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/

Отдел „Закрила на детето" - община Самуил

Град Самуил,

ул."Х. Димитър" №5

Тел.: 08477 20 21

Факс: 08477 22 70
Ел. поща: dsp_samuil@abv.bg

Интернет страница:
http://sacp.government.bg/za-agenciata/kontakti/Към началото на страницата