Териториални структури на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионална дирекция
 "Автомобилна администрация" (ДАИ)

гр. Разград, бул. Априлско възстание" № 3

Тел.:084 660427

Факс: 084 660421
Интернет страница:
http://www.rta.government.bg/Към началото на страницата