Териториални структури на Министерство на културата

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища" /РЕКИЦ/ - Разград

 гр. Разград, бул. „България” № 21

Тел.: 084/ 661 426
Ел. поща: rrekitz05@mail.bg
Интернет страница:
http://mc.government.bg/reg/?act=content&rec=3Към началото на страницата