Териториални структури на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионална дирекция към Комисия за защита на потребителите

гр. Разград, бул. "България" № 15, ет. 4, стая 16

Тел.:  084/660702
Интернет страница:
http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=10&document_id=118Към началото на страницата