Териториални структури на Министерство на здравеопазването

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - град Разград

гр.Разград,
бул.“България” 36, п.к. 105

 

Тел.: 084/611 558, 084/ 611 567
Факс: 084/ 611 566
Ел. поща: razgrad@nhif.bg
Интернет страница: http://www.nhif.bg/web/guest/contacts

Трудова експертна лекарска комисия (ТЕЛК) към „МБАЛ Разград" АД

 

гр.Разград,

ул. „Хаджи Димитър" № 25

Тел.: 084/61 11 65
Факс: 084/66 13 85

Ел. поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg 
Интернет страница: 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Контакти за пациенти с НЕЛК и ТЕЛК
Адрес: град Разград, ул. „Хаджи Димитър" № 25 Ел.поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

В РЦЗ - Разград е разкрита приемна за граждани, находяща се  на  партерния етаж, където се намира и РКМЕ. Лице за връзка - д-р  Стоянка Петкова - гл. инспектор в дирекция „Здравни дейности" в Регионален център по здравеопазване

Телефон за връзка 084/661088, часове за прием на граждани - всеки делничен ден от 9.00 до 13.00 часа.

Регионална здравна инспекция

гр.Разград,

ул. "Кирил и Медотий" №8 

Тел.: 084/61 11 65
Факс: 084/66 13 85

Ел. поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg 
Интернет страница: 
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)

Гр. Разград, ул. "Коста Петров" № 2 № 24

Тел.: 084/66 16 82

Интернет страница: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) Разград АД

гр.Разград, ул. „Коста Петров” № 2

Тел.: 084/ 624 321
Интернет страница:http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423

Дом за медикосоциални грижи за деца (ДМСГД)

Гр.Разград, жк "Орел" №30

Тел.: 084/66 23 01
Интернет страница:http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=423Към началото на страницата