Териториални структури на Министерство на вътрешните работи

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Областна дирекция на МВР - град Разград

 гр.Разград, ул. "Кирил и Методий" №8

Централа: 084/62-23-31
Факс: 058 600897 - 24 часа  
Дежурен ОД на МВР:  
084/627257

084/660577
Ел. поща: od_razgrad@mvr.bg 
интернет страница: 
http://www.razgrad.mvr.bg/

Районно управление "Полиция" - Разград

гр.Разград, бул."Априлско въстание" №1

Н-к РУП Разград : 084/62 35 50

Дежурен Цар Калоян : 08314/22 88
интернет страница:
http://www.razgrad.mvr.bg/

Районно управление "Полиция" - Исперих

гр.Исперих ул.”В.Левски” №93

Тел.: 08431/20-50- 24 часа
интернет страница:
http://www.razgrad.mvr.bg/

Районно управление "Полиция" - Кубрат

гр.Кубрат, ул."Цар Иван Асен ІІ" №6

Тел.: 0848/7-23-31- 24 часа

Дежурен: 166

Н-к РУП : 0848/7-23-30
интернет страница: 
http://www.razgrad.mvr.bg/

Районно управление "Полиция" - Лозница

гр.Лозница, ул."Васил Левски" №6

Тел.: 08475/22-17-  24 часаДежурен РУП - тел.166
интернет страница: 
http://www.razgrad.mvr.bg/

РС "Пожарна безопасност и защита на населението"- Разград

 гр.Разград, бул. "Априлско въстание" №68Е

Тел.:  084/ 660301

Факс: 084/660583

 РС "Пожарна безопасност и защита на населението" - Кубрат

гр.Кубрат, ул. "Панайот Волов" №16

Тел./ Факс:  08487/2387

РС"Пожарна безопасност и защита на населението" - Исперих

гр.Исперих, ул. "Васил Левски" №16

Тел.: 084/216(по МВР)

Факс: 08431/2863

РС „Пожарна безопасност и защита на населението” – Лозница

гр.Лозница, ул. "Бенковска" №13

Тел.: 08475/2330 Факс: 084/228 (по МВР)Към началото на страницата