Териториални структури на Министерски съвет

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща, 
Интернет страница

Отдел "Териториалeн архив - Разград"

7200 Разград, ул. “П. Р. Славейков” № 1, П.К.№ 51

Тел.: 084/62-54-11 – директор;

084/62-18-76, 084/66-23-27 – експерти;
Факс: 084/66-23-28
Ел. поща: razgrad@archives.government.bg 
Интернет страница:
www.archives.government.bg/

Териториално статистическо бюро

7200 Разград, бул. "Бели Лом" №15

Тел.: 084/61-61-12
Ел. поща:  VPencheva@nsi.bg
Интернет страница: http://www.nsi.bg/tsbbg.php?TSB=9Към началото на страницата