ОА2.16 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрацииКъм началото на страницата