ОА2.11 Презаверяване на разрешение за строеж

 

Наименование

на услугата   

 

ОА2.11

Презаверяване на разрешение за строеж

 

Правно основание

чл. 153, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Разрешение за строеж.

3. Документи, касаещи услугата.

4. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

30 дни

Такса

Такса - чл. 29, ал. 4 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата