Международно сътрудничество

Сключиване на споразумение и подписване на План за действие за прилагане на Протокол за намерения за социално-икономическо, научно-техническо и културно сътрудничество между Орловска област и област Разград. . За понататъшно задълбочаване и разширяване на сътрудничеството е изготвен план с конкретни дейности. Те са свързани с осигуряване на съдействие за установяване на бизнес контакти между малки и средни предприятия и установяване на контакти между подкрепящи бизнеса структури и работодателски организации от двете области. Сред дейностите са също осигуряване на съдействие за побратимяване и за поддържане на устойчиви връзки между градовете Орел и Разград, Мценск и Кубрат, Ливни и Исперих, Болховски район иобщина Цар Калоян, Хотинецки район и община Лозница, Малоархангелски район и община Самуил, Кромски район и община Завет, както и развитие на взаимноизгодно сътрудничество между промишлени предприятия от двете области.Към началото на страницата