Държавно управление на разградският регион

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗГРАДСКИ РЕГИОН (1879 – 1999 г.)

I. 1878 – 1901 г. РАЗГРАДСКО ОКРЪЖИЕ – ВКЛЮЧВА РАЗГРАДСКА, ИСПЕРИХСКА И ПОПОВСКА ОКОЛИИ.

OКРЪЖНИ УПРАВИТЕЛИ (1879 – 1901 г.):

ЗЛАТЕВ май 1879 - април 1880 г.
ХАРАЛАН АНГЕЛОВ април  1880 - април 1881 г.
ГЕОРГИ ВЪЛЧАНОВ април  1881 -  януари 1882 г.
КОСТАДИН ТОДОРОВ януари 1882 - август  1883 г.
ТОДОР ДЖЕБАРОВ октомври 1883 - ноември 1884 г.
МИНКО РАДОСЛАВОВ януари  1885 - февруари 1888 г.
ХАРАЛАН АНГЕЛОВ март 1888  -  май 1892 г.
ДЯНКО КОДЖАБАШЕВ май 1892 -  март 1894 г.
ПЕТКО СТОЯНОВ март 1894 - април 1894 г.
ЖЕЛЮ ПОПОВ юни  1994 - април 1895 г.
ПЕТЪР ПЕЕВ май 1895 - ноември 1898 г.
ЙОРДАН РАШЕВ януари 1899 - декември 1900 г.
МАРКОВ януари 1901 - юни 1901 г.

 

II.  1901- 1958 г.РАЗГРАДСКА ОКОЛИЯ. ПРЕЗ ПЕРИОДА 1901 – 1934 г. И 1941 – 1958 г. РАЗГРАДСКА ОКОЛИЯ Е В СЪСТАВА НА РУСЕНСКА ОБЛАСТ, А ОТ 1934 г. ДО 1941 г. В СЪСТАВА НА  ШУМЕНСКА ОБЛАСТ.

ОКОЛИЙСКИ  УПРАВИТЕЛИ (1901 – 1958 г.):

ПЕТЪР ТАСЛАКОВ 1901 - 1902 г.
ИВАН СВИРАЧЕВ 1902 - 1903 г.
МИХАИЛ ДЖУРОВ 1903 - 1906 г.
ЧЕРНАЕВ 1906 -  1907 г.
Г. РАДЕНКОВ 1907  - 1908 г.
А. ЗОРЗАНОВ 1908 -  1909 г.
Г. РАДЕНКОВ 1909 -  1910 г.
МАТЕЙ СТОЯНОВ 1911 - 1913 г.
ЛЕФТЕР ХУМБАДЖИЕВ 1913 -  1918 г.
ВЕЛИЧКО ИЛКОВ 1918 -  1922 г.
БОГОСЛОВ ДОБРЕВ 1922 – юни 1923 г.
КЪНЮ СИМЕОНОВ юни 1923 – ноември 1923 г.
КИРО ДИМИТРОВ ноември 1923 – юли 1926 г.
СТЕФАН ГАНЕВ август 1926 – декември 1928 г.
БОЯН КАБРАНДЖЕВ декември 1928 – април 1931 г.
КОСТА СИМЕОНОВ април 1931 – 1932 г.
ВАСИЛ ВЪЗЕЛОВ 1932 – май 1934 г.
РАЧО КИРЧЕВ май 1934 – декември 1935 г.
ГЕОРГИ КИСОВ февруари 1936 – септември 1936 г.
БОНЧО ЧОБАНОВ септември 1936 – септември 1944 г.
БОРИС ЙОНЧЕВ септември 1944 – май 1949 г.
БОНЮ МИТЕВ май 1949 – март 1950 г.
НЕДЕЛЧО КЪНЧЕВ март 1950 – септември 1950 г.
МАТЬО ДЕЧКОВ септември 1950 – март 1954 г.
ЕВТИМ ДОНЧЕВ март 1954 – декември 1958 г.

 

III. 1959-1987 г. РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ  НА ОКРЪЖЕН  СЪВЕТ ( 1959 – 1987 г.):

ЛЮБОМИР КАЗАКОВ януари 1959 – юли 1971 г.
ВЕЛЧО ВЕЛЧЕВ юли 1971 – ноември 1975 г.
ВЕНЦИСЛАВ ПАУНОВ ноември 1975 – март 1978 г.
АНАСТАСИЙ ДОНЧЕВ март 1978 – март 1980 г.
ЦАНЬО ГАБРОВСКИ март 1980 – май 1983 г.
КОЛЬО ЙОВЧЕВ май 1983 – август 1987 г.

 

IV. 1987 - 1991 г. РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ. ВКЛЮЧВА РУСЕНСКИ, РАЗГРАДСКИ, СИЛИСТРЕНСКИ  И  ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЗИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ (1987 – 1991 г.) – РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ:

ЕВТИМ КРЪСТЕВ септември 1987 - март 1989 г.
ПЕТЪР АНАСТАСОВ март 1989 - декември 1991 г.

 

V. 1991 – 1999 г. РУСЕНСКА ОБЛАСТ. ВКЛЮЧВА  РУСЕНСКИ, РАЗГРАДСКИ, СИЛИСТРЕНСКИ  И ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЗИ.
ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ ( 1991 – 1999 г.) – РУСЕНСКА ОБЛАСТ:

ВЛАДИМИР НЕДЯЛКОВ 15.12.1991 - 20.04.1993 г.
КИРИЛ БЛЪСКОВ 01.05.1993 - 18.12.1995 г.
ВЕСЕЛИН ЗАЯКОВ 19.02.1995 -  18.02.1997 г.
ДИМИТЪР МОЧЕВ 19.02.1997 - 31.01.1999 г.

 

VI. ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН   ЦЕНТЪР  РАЗГРАД   СЛЕД 1999 г.:

ДИМИТЪР ЯНКОВ МОЧЕВ 01.02.1999 - 01.11.2000 г.
ПЕЙЧО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ 02.11.2000 - 02.08.2001 г.
ХАЙРИ САБИТ АЛИШ (ВР.И.Д) 03.08.2001 - 21.08.2001 г.
БЕХЧЕТ РУФАТ СЮЛЕЙМАН 22.08.2001 - 31.08.2005 г.
НАСКО БОРИСОВ АНАСТАСОВ 01.09.2005 - 18.08.2009 г. 
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ 19.08.2009 - 12.05.2013 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА (ВР. И.Д) 13.05.2013 - 12.06.2013 г.
СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ 13.06.2013 - 09.09.2014 г.
Д-Р ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ДРАМАЛИЕВ 10.09.2014 - 25.11.2014 г.
ПЕТЪР СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ 26.11.2014 - 11.08.2015 г.
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА 12.08.2015 - 17.11.2015 г.
МАНОЛ ХРИСТОВ КИВШАНОВ 18.11.2015 - 10.05.2017 г.
ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН 11.05.2017


Към началото на страницата