Асоциация ВиК Разград

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 11.01.2018 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 14.01.2017 г.
Решение № 213 на Общински съвет Опака
Решение № 311 на Общински съвет Попово
Протокол №16/11.01.2018 г. - публикуван на 18,01,2018 г.

 

Извънредно Об.що събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 04.12.2017 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 03.11.2017 г.
Решение № 213 на Общински съвет Опака
Решение № 311 на Общински съвет Попово
Писмо относно отлагане на заседанието
Писмо относно отлагане на заседанието 2

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 03.10.2017 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 04.09.2017 г.
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите
Проект на бюджет за 2018 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2018 г.
Протокол №15/03.10.2017 г. - публикуван на 17.10.2017 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 18.07.2017 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 21.06.2017 г.
План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите
Протокол №14/18.07.2017 г. - публикуван на 28.07.2017 г.

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 07.03.2017 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 08.02.2017 г.
Отчет за дейностаа на Асоциация по ВиК за 2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2016 г.
Годишен финансов отчет за 2016 г.
Бюджет за 2017 г.
План за опазване на околната среда
Протокол №14/07.03.2017 г. - публикуван на 09.03.2017 г.

 

Бюджет за 2016 г. на Асоциация по В и К на обособената територия - на общините Разград, Попово, Кубрат, Завет, Лозница, Опака и Цар Калоян, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград – публикувано на 06.12.2016 г.
Бюджет за 2016 г.
Обяснителна записка към Бюджет 2016 г, във връзка с промяна на границите на обособената територия.
Приложение към обяснителна записка.
Заповед № 7 /09.11.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 08.11.2016 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 04.10.2016 г.
Решение № 474 на Общински съвет Кубрат
Решение № 74 на Общински съвет Завет
Проект на бюджет за 2017 г.
Обяснителна записка към бюджет 2017 г.
Протокол №13/08.11.2016 г. - публикуван на 11.11.2016 г.
Заповед №7/09.11.2016 г. - публикувана на 11.11.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 04.07.2016 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 31.05.2016 г.
Решение № 474 на Общински съвет Кубрат
Решение № 74 на Общински съвет Завет
Изменение на дневния ред - публикувано на 10.06.2016 г.
Протокол № 12/04.07.2016 г. - публикуван на 06.07.2016 г.

Бизнес план 2017 - 2021 г. - публикуван на 06.07.2016 г.

 

Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 18.03.2016 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 10.02.2016 г.
Бизнес план на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД
Отчет за дейностаа на Асоциация по ВиК за 2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК за 2015 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.
Бюджет за 2016 г.
Договор по реда на Закона за водите
Протокол № 11/18.03.2016 г. - публикуван на 22.03.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 12.09.2015 г.
Проект на бюджет за 2016 г.
Обосновка на разходите заложени в проект на бюджет за 2016 г.
Проект за решение за предстоящото извънредно събрание - публикувано на 16.09.2015 г.
Протокол №10/12.10.2015 г. - публикуван на 13.10.2015 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 03.08.2015 г.
Проект на бюджет за 2016 г.
Обосновка на разходите заложени в проект на бюджет за 2016 г.
Протокол № 9/31.08.2015 г. -  публикуван на 02.09.2015 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Разград на 17.04.2015  г.
Покана за общо събрание на 17.04.2015 г.
Протокол №8/17.04.2015 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Разград на 06.03.2015 г.
Покана за общо събрание на 06.03.2015 г.
Протокол №7/06.03.2015 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Разград на 26.11.2014 г.
Покана за общо събрание на 26.11.2014 г.
Протокол № 6/26.11.2014 г.


Към началото на страницата