Покана на основание чл. 233, ал. 7

ПОКАНА

   Областният управител на Област Разград  на основание чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс

      КАНИ

Ръководствата на политически партии, на коалиции отполитически партии, представени в 41-то Народно събрание, както и партията, която има членове на  Европейския парламент, но не епарламентарно представена, за провеждане на консултации относно състава на комисията по чл. 233, ал. 7 от Изборния кодекс, която да приеме от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за Областна администрация Разград и останалите книжа и материали в изборите за народни представители, на 25 април 2013 г. /четвъртък/ от 13.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.

 

   ЗА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

  ПО ЗАПОВЕД № ЧР-04-02/05.04.2013 г.

          ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА-МАРИНОВА

         ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ    


Прикачени файловеКъм началото на страницата