Областен управител

Областен управител

Гюнай Хюсмен Хюсмен
(Решение № 267 от 10.05.2017 г. на МС на РБ)

Адрес: гр. Разград  7200, бул. Бели Лом 37 А
Телефон:+359 84 616 201
Факс: +359 84 662 114;
Е-mail: rz.oblast@rz-government.org
Стая: 703

 

Приемни дни: Всеки понеделник от 10 00 до 12 00 часа. След предварително записване на тел: 084 / 616 201

 

Дата на раждане: 11 май 1966 г.

Трудов стаж

От месец октомври 2014 г. до месец януари 2017 г. – Народен представител в 43-то Народно събрание.

От месец ноември 2011 г. до месец октомври 2014 г. – Председател на Общински съвет Исперих

От месец април 2003 г. до месец ноември 2011 г. – Управител на „Караджа-ФАГ“ ООД, гр. Исперих

От месец ноември 1999 г. до месец април 2003 г. – Мениджър в „Караджа-ФАГ“ ООД, гр. Исперих

От месец октомври 1995 г. до месец октомври 1999 г. – Кмет на община Исперих

От месец октомври 1994 г. до месец октомври 1995 г. – Управител на „Караджа-ФАГ“ ООД, гр. Исперих

От месец март 1993 г. до месец октомври 1994 г. – Секретар на Общинска поземлена комисия, гр. Исперих

 

Образование:

През 1998 г. завършва специалност „Агроинженерство – растителна защита” в Аграрен университет, гр. ПловдивКъм началото на страницата