Областен управител

Областен управител

Иван Маринов Борисов
(Решение № 421 от 20.05.2021 г. на МС на РБ)                        Към началото на страницата