1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват за повече от една община или за обекти с регионално значениеКъм началото на страницата