1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строежКъм началото на страницата