1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежКъм началото на страницата