1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственостКъм началото на страницата