ОБЯВЛЕНИЕ СЪС СВОЯ ЗАПОВЕД № РД-20-015 ОТ 31.10.2019 г., ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД СВИКВА НА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД


Прикачени файловеКъм началото на страницата