Критерии за определяне на резултатите в конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /Регионално развитие/ в Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" АКРРДС при ОА РазградКъм началото на страницата