Класиране на кандидатите в конкурса за държавен служител за заемане длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" /Регионално развитие/ в Дирекция АКРРДС на Областна администрация РазградКъм началото на страницата