Обявление за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за производствени и стопански дейности на самостоятелен обектКъм началото на страницата