Обявление за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти и помещения - Заповед № ДС-16-002 от 26.08.2020 г.Към началото на страницата