Обявление за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелни обекти и помещения - Заповед № ДС-16-006 от 30.10.2020 г.Към началото на страницата