Обявление за провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в самостоятелен обект - Заповед №ДС-16-001/28.01.2021г.Към началото на страницата