Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Бисерци, общ. Кубрат, обл. РазградКъм началото на страницата