Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Самуил, общ. Самуил, обл. РазградКъм началото на страницата