Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост в с. Самуил, община Самуил, област РазградКъм началото на страницата