Областен информационен център Разград

Областен информационен център Разград: ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

Областен информационен център – Разград (ОИЦ) е част от мрежата от 27 центрове в цялата страна. Неговата цел е осигуряване на лесен достъп до информация по отношение на кохезионната политика на Европейския съюз, нейните цели и съществуващите в България възможности. Той предоставя справедлив и пълен достъп до информация за всички социални, етнически и възрастови групи чрез широк набор от информационни, комуникационни експертни и логистични услуги.

В ОИЦ - Разград можете да получите информация за възможностите за финансиране на проекти по актуални схеми и процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обща и специфична информация за националните и европейски стратегически и програмни документи, действащите оперативни програми и подготовката за следващия програмен период.

Центърът ще работи и за популяризирането на добри практики от реализирани проекти в региона, насочвайки общественото внимание към тях с оглед стимулиране на активното участие в процеса на усвояване на еврофондовете. Екипът от експерти е отворен да отговаря на всички възникнали въпроси на място, по електронна поща или телефон. В центъра гражданите могат да ползват информационни материали, специфична литература и достъп до интернет.

Дейностите и видовете предоставяни услуги от Областен информационен център (ОИЦ) – Разград са описани в специално издадена брошура.

Eлектронен вариант на справочника може да изтеглите от тук:
http://eufunds.bg/document/5390

За контакти:
Областен информационен център - Разград
гр. Разград, бул. България № 34
тел.: 084/55 78 55, 084/55 75 77
е-mail: oic.razgrad@eufunds.bg, oic_razgrad@abv.bg   
www.eufunds.bg/bg/oicnews/0/19
www.razgrad.bg
facebook: Областен информационен център - РазградКъм началото на страницата