Приложение № 1 - ПВР-НС -Д Е К Л А Р А Ц И Я от лица, предложени за членове на РИК, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)


Към началото на страницата