Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Разград за 2021 г.Към началото на страницата