Доклад за осъществена координация и контрол по отношение на административното обслужване, извършвано от териториалните звена на централната администрация и от другите административни структури в област Разград, през 2021 г.Към началото на страницата