Tелефонен указател

  Факс:     084 / 662 114                                                                

Длъжност

Служител

Стая

тел. №


Политически Кабинет

Областен управител

Иван Борисов

703

084 / 616 201

 

Зам. обл. управител

Найден Късов

705

084 / 616 209

 

Зам. обл. управител

Драгомир Златев 710 084 / 616 225  

Главен секретар

Главен секретар

Михаил Тодоров

704

084 / 616 214

 

Връзки с обществеността
Връзки с обществеността

Любомир Илиев

707

084 / 616 219

 

Обща администрация

ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"

Директор

Светлин Симеонов

808

084 / 616 230

 

Главен счетоводител

Росица Добрева

711

084 / 616 217

 

Главен експерт

Николай Атанасов

804

084 / 616 204

 

Главен експерт

Анелия Чутуркова

801

084 / 616 239

 

Старши юрисконсулт

Йоана Монева

809 084 / 616 233  
Старши експерт

Христина  Христова

811а 084 / 616 213  

Старши експерт

Васка Фарфарова 813 084 / 616 218  

Главен специалист

Нурие Ахмедова 811а 084 / 616 213  
Специалист

Февзие Исмаил

708 084 / 616 222  

Специализирана администрация

ДИРЕКЦИЯ " АКРРДС"

Директор

Орхан Бедиханов

807

084 / 616 235

 

Главен експерт

Красимир Великов

805а 084 / 616 215  

Главен експерт

Илияна  Иванова

813

084 / 616 238

 

Главен експерт

Антония Тодорова

703 084 / 616 201  

Главен експерт

Акиф Хасан

805а

084 / 616 208

 

Главен експерт

Красимира Димитрова

802а

084 / 616 242

 

Главен експерт

Росица Русева 813 084 / 616 237  

Главен експерт

Даниел Иванов  806 084 / 616 211  

Младши експерт

Дженан Алиева 706    084 / 616 226  
Старши юрисконсулт

Емел Ахмедова

809 084 / 616 200  

Юрисконсулт

Марина Кирилова 812 084 / 616 200  

Специалист

Емине Мехмед 811а 084/ 616 213  

Специалист

Гюлбен Сабриева 811а 084 / 616 213  

Специалист

Садифе Ахмед 811 084 / 616 236  

Специалист

Иван Ицков 802 084 / 616 252  

                                                                                                                                                                                    Към началото на страницата