Областен съвет за противодействие на корупцията

Акт за създаване: Заповед № 188/01.10.2010 г.
Последна актуализация: Заповед № ОКД-06-001/11.01.2019 г.Към началото на страницата