Предоставяне на достъп до обществена информация

Наименование на услугата

Предоставяне на достъп до обществена информация

Област на функционална компетентност

АПОФУС
 

Нормативно oснование

Закон за достъп до обществена информация

Заповед РД-06-005 от 04.05.2018

Необходими документи

Заявление

Срок на изпълнение

14 дни съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ

Такса

Съгласно Заповед No ЗМФ - 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финанситеКъм началото на страницата