Областният управител и управителят на фирмата, спечелила обществената поръчка за ремонт на джамията „Ибрахим паша“, подписаха договора за възлагане на обществената поръчкаКъм началото на страницата