Областният управител на Разград взе участие в обсъждане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република БългарияКъм началото на страницата