09.12.2014 г. - Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район и Регионалния координационен комитет към негоКъм началото на страницата