Представител на Областна администрация-Разград презентира Северен централен район на семинар на тема „Вашите идеи за развитието на районите”Към началото на страницата