След заседание на Областния щаб при бедствия и аварии Областният управител обяви бедствено положение поради реалната опасност от възникване на огнища на АЧСКъм началото на страницата