Установени са нови българо-румънски бизнес партньорства по време на Коледно търговско изложение в Гюргево



Към началото на страницата