Установени са нови българо-румънски бизнес партньорства по време на Коледно търговско изложение в ГюргевоКъм началото на страницата