Актуалната епизоотична обстановка във връзка с АЧС бе обсъдена на заседание на Областната епизоотична комисияКъм началото на страницата